5 items I always bring on my travels.

In two days we are flying to Santorini for a week so our backpack will soon be packed. Except for the usual things as passport, clothes, camera ect there are five other personal items that I can’t live without during my travels!

Om två dagar flyger vi till Santorini för en vecka och ryggsäcken kommer snart att bli packad. Förutom dom vanliga sakerna man har med sig på resor som pass, kläder, kamera mm så har jag fem andra personliga saker som jag inte kan leva utan under mina resor! 

1. Spicy chili 

I’m from Thailand and most of the thai people love hot spicy food! We put chili in everything and sometimes there are more chilis than the main ingrediens in the dish! Imagine eating in Santorini a delicious moussaka without hot spicy chili…not as good as it could be!

Jag är från Thailand och de flesta thailändare älskar starkt mat! Vi har chili i allting och ibland har vi mer chili i maträtten än själva huvudingredienserna. Tänka er i Santorini äta en god moussaka utan chili…inte lika god som det kan bli!

2. Magic wonder bra

When we travel we like to travel light! Even though a bra doesn’t weight much it does take a bit of space in the backpack. For a week vacation I will bring only one bra. THE wonder bra that goes well with everything and can be strapless, halterneck or crossed strap !

När vi reser då tycker vi om att resa lätt! Även om behå inte väger mycket kan dom ta mycket plats i bagaget. För en veckas semester tar jag bara med en behå. DEN behå som går ihop med allt och har reglebara axelband som kan bäras som vanligt, som halterneck eller som kryss på ryggen. 

3. Addicted to lipbalm
 

I grew up in cold Sweden and during winter time my lips get dry and crack so since very young I’m addicted to lipbalm. The last ten years I’m only using my favorite lipbalm with red color. So far I have only found these in asia and once in Switzerland so they are very precious to me! I would cry if I lose one on the trip so I always bring two! No way I’m going back using the colorless one that makes my lips looks pale!

Jag växte upp i kalla sverige och på vinter blir mina läppar torra så sedan väldg ung är jag beroende av läppsyl! Sedan tio år tillbaka använder jag bara specialla läppsyl som ger en nyans av röd på läpparna. Hittills har jag bara hittat dessa i asien och engång i Schweiz så dom är värdefulla för mig. Tappar jag en på resan skulle jag gråta så jag har alltid med en extra i packningen! Aldrig att jag går tillbaka till den färglösa läppsylen som får mina läppar att se så blekt ut!

4. Patch the coldsore away!

I have a problem with coldsore that keeps coming back very often and the only thing that helps are these patches! I remember when we were in China once and I didn’t have these patches with me and at the pharmacy I was lost in the translation and they gave me a cream that made my coldsore even worst! Never again!

Jag har problem med munsår som kommer ofta tillbaka och bara dessa plåster hjälper! Jag kommer ihåg när vi var i Kina engång och då hade jag inte med mig dessa och det var krånglig på apoketet då man inte visste vad det var jag hade men med mig fick jag en kräm som fövärrade munsåret! Aldrig igen!

5. My flipflop was made for walking.. 

Travel light is gold and very light is my pair of flip flops! They weight only 130gr! They are ugly but they are good for walking! Walking on public showers, on the beach, dirty dorms and can even helpme to float on the water!

Resa lätt är guld och väldig lätt väger mina flip flops! Dom väger bara 130gr! Dom är fula men är gjorda för att gå! Gå på allmänt dusch, gå på stranden, på smutsiga dorms och man kan använda till att flyta sig  på vattnet!

Advertisements

2 thoughts on “5 items I always bring on my travels.”

  1. Jag har också problem med munsår (men har varit mindre av den varan under senare tiden faktiskt, PEPPAR PEPPAR)… Just den där produkten måste jag alltid ha tillhands ifall olyckan är framme, för den är så mycket bättre än alla krämer och salvor…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s